logo
Himilo

Stichting HIMILO is een humanitaire vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

HIMILO zet zich in voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van de Somalische gemeenschap in Nederland. Het gaat daarbij met name om het verlenen van hulp en diensten op maatschappelijk, juridisch, sociaal en cultureel gebied.

Daarnaast is HIMILO actief in Somalië en richt zich daar op de verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten door bij te dragen aan de wederopbouw van sociale en economische infrastructuur en kleinschalige projecten in het land.

HIMILO is in heel Nederland actief.

Nieuws & Activiteiten

2de Focusgroep bijeenkomst
Zaterdag 17 -12-18 Organiseert Himilo tweede focusgroep bijeenkomst voor vrouwen in Amsterdam

Projecten

x
Voedselhulp aan vluchtelingenkamp buiten Dhuusamareeb te Somalie April-2019
In der regio Dhuusamareeb Somalie zijn er afgelopen maanden meer dan 200 gezinnen met kinderen gevlucht vanwege aanhoudende conflicten. Deze gezinnen zijn terecht gekomen in een vluchtelingenkamp buiten de stad Dhuusamareeb zonder eten en drinken en medische voorzieningen. HIMILO heeft voedselpakketten uitgedeeld in de vluchtelingenkamp.
x
Onbewust Ongelijke Behandeling tussen jongens en meisjes bij de opvoeding 2018-2019 Amsterdam
Er is (on)bewust ongelijke behandeling tussen jongens en meisjes bij de opvoeding binnen de Somalische gezinnen. Veelal vindt er bij het begin van de pubertijd een scheiding plaats waarbij de jongens de verantwoordelijkheid voor de vader zijn en de meisjes voor die van de moeder. Door deze rolverdeling is er vaak weinig band tussen vader en dochter
x
Kleine stappen grote gevolgen DEEL II, 2018-2019 Amsterdam
In de periode van zwangerschap tot aan geboorte neemt de man vaak belangrijke beslissingen, terwijl de vrouw de consequenties draagt. Bij de bevalling hebben mannen de nijging medische hulp uit te stellen . Ook schamen ze zich aanwezig te zijn bij de bevalling wat door artsen als onverantwoord gedrag wordt bestempeld. Tevens zijn mannen weigerachtig ten opzichte van anticonceptie.

Nieuws & Activiteiten

2de Focusgroep bijeenkomst
Zaterdag 17 -12-18 Organiseert Himilo tweede focusgroep bijeenkomst voor vrouwen in Amsterdam